Te pūtea tūnuku ki ngā kura Māori

E māraurau ana ngā Kura Māori e whakaako ana i raro i te wāhanga 201, i te wāhanga 204 rānei o Te Ture Mātauranga me te Whakangungu 2020 kia whai pūtea hei āwhina ki te hari i ngā ākonga.

TE TAUMATA O TE TŪTOHUNGA NGĀ KAIPĀNUI MATUA ĒTAHI ATU TĀNGATA

Te whakamōhio

  • Ngā Poari
  • Ngā Tumuaki
  • Ngā Rangatira
  • Ngā mātua, ngā Kaitiaki, me ngā Whānau

Read the English version of this page

Te Tirohanga Whānui

Me matua whakatutuki ngā kura i ngā paearu e whai ake nei e māraurau ai rātou mō te tahua āwhina kura Māori: 

  1. Me matua whai ngā kura i tētahi āhua tautapaina i raro i tekiona 204 o te Ture Mātauranga  me te Whakangungu 2020) e whakarato ana i tētahi mātauranga  kaupapa Māori ( Hei tauira atu, Kura Kaupapa Māori, Kura ā-iwi, Wharekura rānei); me
  2. Me whakarato ngā kura i te mātauranga  kura Māori taumata 1, taumata 2 rānei mō ia ākonga kua whakauru.

Te Wāhanga 204 – Te Ture Mātauranga me te Whakangungu 2020(external link)

Te Māraurautanga

Me 3.2km (Tau 1-8), me 4.8km (Tau 9-13) rānei, me kō atu rānei te tawhiti o te wāhi noho o ngā ākonga i ō rātou Kura, i ō rātou Kura Kaupapa Māori, i ō rātou Wharekura rānei.

Te Pūtea

Ka tōmua te tukua o te pūtea āwhina ki ngā Kura Māori hei hari i ngā ākonga ki ngā poari o ngā kura i ia hauwhā o te tau, ā, ka arotakehia i ia tau.

Me mātua whakamahi ngā kura i ēnei pūtea kia haria ngā ākonga e māraurau ana i te kura, ki te kura hoki.

Te tukanga whakatau i te pūtea ki ia kura

E whai ake nei te ara e tātaia ai te tapeke o te pūtea ka tukua ki ia kura i ia hauwhā o te tau:

MMS rate

Ngā rārangi pūtea 

Ka hāngai ngā utu e whai ake nei ki te 1 o Hūrae 2022 ki te 30 o Hune 2023

TE KARANGATANGA TE UTU
I te taiwhenua - Te Waengahuru 1-4 (te utu i ia ākonga) $10.2081
I te taiwhenua - Te Waengahuru 5-10 (te utu i ia ākonga) $7.5997
I te tāone - Te Waengahuru 1-4 (te utu i ia ākonga) $7.3749
I te tāone - Te Waengahuru 5-10 (te utu i ia ākonga) $5.9584
Te utu i ia hauwhā o te tau mō ngā kaiwhakahaere $3.35 i ia ākonga e māraurau ana

Ka arotakehia ēnei utu i ia tau. Ka whai wāhi atu ngā arotakenga ki ngā utu hāereere, ka hāngai hoki ki ngā raraunga me ngā tukanga a Waka Kotahi hei whiriwhiri i ngā panonitanga mō ngā utu ka whakaurua.

Te hurihanga o te arotakenga pūtea

I a Māehe i ia tau, ka mahi tahi mātou ko ngā kura ki te arotake i te tokomaha o ā rātou ākonga e māraurau ana.

Ka whakatinanahia ngā panonitanga ka puta i ēnei arotakenga i te Hauwhā Tuarua (Āpereira).

Te tono pūtea

Whakapā mai ki a mātou ki: School.Transport@education.govt.nz

Last reviewed: Has this been useful? Give us your feedback