Information about Te Kahu Tōī, Intensive Wraparound Service (IWS) for service providers (Māori version)

E tukuna ana e Te Kahu Tōī, te Ratonga Tino Tauawhi (IWS) a Te Tāhuhu o Te Mātauranga ngā tautoko ki ngā whānau me ngā kura hei āwhina i te tokoiti o ngā tamariki me ngā taiohi he matea whanonga, pāpori, akoranga hoki/rānei ō rātau he tino uaua, whakatara hoki (he raruraru hinengaro pea), ā, me whai tautoko i te kura, i te kāinga me te hapori. Ka taea ngā ākonga te tuku atu mai i Te Tāhuhu o Te Mātauranga, ngā RTLB, Ngā Kura Motuhake mō te Rā.

He Ratonga Tino Tauawhi (IWS)

I roto pea i te mahere IWS a te ākonga ko te whakauru ki tētahi o ngā kura motuhake noho e toru o Aotearoa. Ko te whāinga ko te whakauru poto me tētahi kaupapa hāngai mō te noho a te ākonga hei wawaotanga tauwhāiti i roto i te mahere Tauawhi whānui. Kātahi ka hoki te ākonga ki tōna kura, hapori hoki i te otinga o te Wawaotanga Kura Noho.

He aha ngā mea me mōhio ngā mema o te rōpū Tauawhi me ngā mea me tūmanako rātau?

  • Ka tonoa koe e te kaitakawaenga Tauawhi kia uru ki te rōpū o te whānau me te mahi tahi ki te whakatutuki i te whāinga o te whānau.
  • Ka tonoa koe ki te tautuhi i ngā kaha o tō tari/ratonga me ngā tautoko ka taea e koe te tuku.
  • Ka whakaritea ngā mema o te rōpū, ā, kei a rātau ngā kawenga mō ngā tūmahi tauwhāiti i roto i te mahere hei āwhina i te tamaiti/taiohi ki te whakaeke i ana kaupapa, ā, kia puta tōna ihu.
  • Me mōhio koe mō ngā hui ā-rōpū me te whaiwhai haere i ngā tūmahi i tukuna me ngā kawenga i roto i te mahere.
  • Ka tonoa pea koe ki te whakahaere i ngā pūtea e hiahiatia ana hei tautoko i te mahere IWS (i te nuinga o te wā kei roto i te kura).
  • Ka whakamahia pea koe ki te tuku ratonga, tautoko, pūtea rānei hei whakatutuki i ngā hiahia o te whānau.

Nga whāinga o te Tauawhi

  1. He whakarite kei te ĀHEI ATU ngā kaitiaki me ngā taiohi ki ngā tāngata me ngā tukanga e tukuna ai ngā whakatau me te uru atu ki ngā rauemi e ngā ratonga e hiahiatia ana.
  2. He whakarite kei te rongohia NGĀ REO o ngā whānau, ā, ko rātau ngā kaiwhakatau whai mana mō ō rātau ao.
  3. He whakarite kei te whānau te MANA mō te tukanga hanga mahere i te taha o te rōpū, ā, kei te whakaae tahi me te pūmau ki te whakatutuki i te mahere.

I roto i te Tauawhi ka āwhina mātau i tō tamaiti me tō whānau ki te whakatutuki i ō tūmanako me ngā moemoeā, ā, kia tipu ake tō tamaiti i tōna ake kāinga, hapori hoki.

Te Reo o te Whānau me Kōwhiringa

Ka āta rapua ngā whakaaro o te whānau me te tamaiti/taiohi me te whakaraupapa i ngā wāhanga katoa o te tukanga Tauawhi. E poua ana ngā mahere e ngā tirohanga o te whānau, ā, ka ngana te rōpū ki te tuku kōwhiringa, tīpakonga hoki e whakaata ana te mahere i ngā uara me ngā manakohanga o te whānau.

Ka whakawhaiarotia Kia tutuki ai ngā whāinga e hāngai ana ki te mahere tauawhi, ka waihanga, ka whakatinana hoki te mahere i ētahi rautaki, tautoko, ratonga hoki ka whakaritea.
E hāngai ana ki ngā kaha

E tautuhi ana te tuakanga me te mahere tauawhi, me te whakawhānui me te whakarei ake i ngā pūmanawa, mōhio me ngā pūkete me ngā rawa o te tamaiti me te whānau, tō rātau hapori me ētahi atu mema o te rōpū.

Ngā Tautoko Tūturu

Ka āta rapu te whānau me te whakatenatena i te tino whai wāhi atu o ngā mema o te whānau mai i ngā kōtuinga o te whānau me ngā hononga whaiaro, hapori hoki. E whakaata ana te mahere Tauawhi i ngā mahi me ngā wawaotanga e toro ana i ngā pūtake tautoko tūturu.

Mahi Tahi

Ka mahi tahi ngā mema o te rōpū me te tuari i te kawenga mō te whakawhanake, whakatinana, aroturuki me te arotake i tētahi mahere tauawhi kotahi. E whakaata ana te mahere i te whakakotahitanga o ngā tirohanga a ngā mema, ngā mana me ngā rauemi. Ka ārahi te mahere me te whakariterite i ngā mahi a ia mema ki te whakatutuki i ngā whāinga o te rōpū.

Takakawe

Ahakoa ngā uauatanga, ka takakawe tonu atu te rōpū ki ngā whāinga kei roto i te mahere tauawhi kia eke rā anō i te rōpū he whakaaetanga kua kore e hiahiatia he tukanga tauawhi whai tikanga.

E hāngai ana ki te hapori

Ka whakatinana te rōpū tauawhi i ngā rautaki ratonga, tautoko hoki ki te wāhi tino whakaurunga, urupare, tuwhera rawa, kore hakatiki hoki ki tērā e taea ana; e haumaru ana te hāpai i te kōmitimiti i te tamaiti, whānau hoki ki te noho i te kāinga me te hapori.

E mōhio ki ngā tikanga ahurea

E whakaute ana te tukanga tauawhi me te whakawhānui i ngā uara, manakohanga, whakapono, ahurea me te tuakiri o te tamaiti/taiohi me te whānau me tō rātau hapori.

E hāngai ana ki te rōpū

Kei roto i te rōpū Tauawhi ko ngā tāngata i whakaaetia e te whānau, ā, e pūmau ana ki a rātau mā ngā tautoko me ngā hononga ratonga kōkau, whai tikanga me te hapori.

E hāngai ana ki ngā putanga

Ka herea e te rōpū ngā whāinga me ngā rautaki o te mahere tauawhi ki ngā upane ki te angitu ka taea te mātaki. E aroturukihia ana te anga whakamua o te mahere, ā, ka huria te mahere ina hiahiatia ana.

Last reviewed: Has this been useful? Give us your feedback