Te Whatu Pōkeka (Māori)

'Te Whatu Pōkeka: Kaupapa Assessment for Learning Māori: Early Childhood Exemplars' were developed to provide a resource based on a kaupapa Māori perspective and context. The focus of the resource is the assessment of Māori children in Māori early childhood settings.

Wāhanga Tuarua: Ngā wahi whakaako i tautoko i Te Whatu Pōkeka

I tīmata ngā kōrero i te tau 2003 i waenganui i ētahi wāhi whakaako Kaupapa Māori/Whānau puta noa i Aotearoa. Ahakoa te nui o ngā rōpū i aro atu ki tēnei kaupapa, mō ngā take huhua, i mawehe haere ētahi, ā, ka uru atu anō ētahi. Ka mutu, e rima ngā wāhi whakaako i oti i tēnei kaupapa i te tau 2006, arā:

  • Best of Both Worlds, Papakura;
  • Ngā Kākano o Te Kaihanga, Titirangi;
  • Pākōwhai Te Kōhanga Reo, Tūranganui-a-Kiwa;
  • Te Kōhanga Reo o Mana Tamariki, Te Papa-i-oea;
  • Te Kōhanga Reo o Ngā Kuaka, Kirikiriroa.

He mea whakaharahara tēnei kaupapa i ngā kounga mīharo, rerekē anō hoki o ia wāhi whakaako, e taea ana te kite i roto i ō rātou ake ariā whakahaere, me ō rātou ake māramatanga. Heoi anō, ka hono tonu ēnei ariā ki te kaupapa matua o roto i tēnei mahi.

Te hōkaitanga o ngā wāhi whakaako

Ko ngā hōkaitanga o ngā wāhi whakaako ka whakamārama ake i ngā horopaki o ia wāhi whakaako, ā rātou ake tautake, me ngā māramatanga o ia kaimahi e pā ana ki ngā akoranga me ngā aromatawai i te tīmatanga o te kaupapa nei. Ka kitea ngā wero, ngā whakatutukitanga, ngā akoranga hōu, ngā mōhiotanga hōu, me ngā māramatanga ka puea ake i tēnei hōkaitanga.