Te Whatu Pōkeka (Māori)

'Te Whatu Pōkeka: Kaupapa Assessment for Learning Māori: Early Childhood Exemplars' were developed to provide a resource based on a kaupapa Māori perspective and context. The focus of the resource is the assessment of Māori children in Māori early childhood settings.

Wāhanga Tuatahi: Kaupapa Māori

Ko te tautake o tēnei rauemi i ahu mai i te tauparapara, ā, koinei te whakapuakitanga tuatahi ka rangona e te kaikōrero tuatahi. Kei roto ko ngā kōrero tūpuna, ngā tautake kōrero e hono ana i te tātai whakapapa (Rewi, 2004).

Ahakoa ngā rerekētanga o ngā whakamārama ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, e mōhio whānui tonu ana tēnei tauparapara, ā, he ōrite ngā huatau. Ko ngā huatau kua tautuhia ki tēnei tauparapara ka mau ki te tangata mō ake tonu. Kāore e tau, kāore e tū, engari ka rere, ka panoni.

 • Te whakamāramatanga o te tauparapara
  • Ko tēnei whakamārama e hono ana ki te kaupapa o Te Whatu Pōkeka. Ahakoa e tāutu ana i ngā ariā o te whakatipu, te whakawhanake, me te ako kua puea ake ngā hononga ki ngā kōrero o te ōrokohanga o te ao, arā, te hononga o te ira atua me te ira tangata, ngā akoranga anō hoki a te tamaiti. Ka toro atu ki ngā horopaki e toru e whai ake nei;

   • te ōrokohanga o te ao;
   • te ira tangata, te ira Atua me te whānautanga mai o te tangata;
   • te ōrokohanga o te whakaaro me ngā āhuatanga o te ako me te whakaako.
   Te tauparapara
   I te tīmatanga, ko te kore
   Ko te pō
   Nā te pō
   Ka puta ko te Kukune
   Ko te Pupuke
   Ko te Hihiri
   Ko te Mahara
   Ko te Manako
   Ka puta i te whei ao
   Ki te ao mārama e
   Tihēi Mauri ora

   E ai ki a Charles Royal, ka whakamārama mai anō tēnei tauparapara i ngā hononga e toru, arā, te Mōhiotanga, te Mātauranga me te Māramatanga.

   Mōhiotanga – Ko ngā mōhiotanga me ngā mātauranga ka mauria mai e te tamaiti, ka whakaatu atu i ngā tīmatanga hōu, ngā mātauranga hōu me ngā rapunga hōu.

   Te kore, te pō, te pū, te weu, te more, te rea, te aka.

   Mātauranga – He wā tēnei mō te tamaiti ki te tipu, ki te whakapakari i ōna pūmanawatanga me ōna pūkenga whakawhiti whakaaro, ā, he wā anō ki te wero me te māharahara ki ngā ariā hōu.

   Te kukune, te pupuke, te hihiri, te mahara, te manako.

   Māramatanga – Koinei te wā ka mārama te tamaiti ki ōna akoranga hōu; te whakamārama, te huatau, me te pūrangiaho. E whai ake nei he whakarāpopoto i ngā ritenga e here ana i ngā horopaki e toru:

   Ngā horopaki
   Te ōrokohanga o te ao
   Te ira tangata
   Te āhuatanga o te tamaiti

   Ko ngā aho e whiri ana i ēnei horopaki ko te mana o te tini, te pūmanawatanga, te pae tawhiti, te kākano whakatō, te ihi, te āwangawanga, te māia, ngā wero, ngā mātauranga hōu, ngā akoranga hōu me ngā wawata. Mai i ēnei ka puea te tirohanga o te tamaiti.

   Ngā hononga o te tauparapara ki Te Whatu Pōkeka

   Ki tā Te Whatu Pōkeka, me āhukahuka tātou ki ngā hua ka kawea e ngā tamariki ki te horopaki. Ehara ko tā rātou kaha anake, engari, ko ngā hītori me ngā tikanga tuku iho, ō rātou whānau, whakapapa anō hoki. Heoi anō, ko ngā mahi aromatawai kāore e hopu i te tamaiti, ko ia anake. E āhukahuka ana tēnei aromatawai i puta mai te tamaiti i ngā tikanga tūāuriuri, whāioio me tōna whānau. E āhukahuka anō e here ana te tamaiti ki tōna whānau, hapū, iwi, hītori, whakapapa, tuakiri anō hoki (Hemara, 2000).

   Te tirohanga ki te tamaiti – he puna oranga

   Ko te tauparapara, ōna whakamārama maha me ngā hononga ki ngā horopaki e toru ka whakarato i te tūāpapa o te tirohanga a te tamaiti. Ko ēnei horopaki ka kitea i roto i ngā mahi tātari a te kaiwhakahaere kaupapa o te anga whakaako o Best of Both Worlds e whakaatu mai ana i a Māui Tikitiki hei kaitohutohu i te wāhi whakaako.

   The Māui framework is the understanding that Māui is the product of his whakapapa. He achieved what he did because of who he was and what his tīpuna, parents, and grandparents had given him. This can be linked to children in that they bring the talents, understandings, and abilities of their tīpuna. They are, therefore, extremely rich with potential.

   Project co-ordinator notes 2005 

   Ngā āhuatanga o te tamaiti

   E whai iho nei he kōrero whakamāramatanga mō te tamaiti Māori, i takoha mai e tētahi kaumātua nō te rōpū kaimahi.

   Ko wai koe? Nā wai koe? I ahu mai koe i hea?

   He Māori ahau, he uri whakaheke mai i Rangiātea, he wāhi kei te ao wairua o Hawaiiki. He tangata ahurei ahau, kei a au tōku ake mana, mauri, wairua anō hoki i takea mai i ōku tūpuna, tōku Kaihanga, mai i a Io-Matua-Kore. He kuru pounamu ahau. I tīmata tōku hōkaitanga ki te kōpū o tōku whaea, he wāhi mahana, whakawhirinaki, aroha, poipoi, āhuru anō hoki. He wāhi ka ea ōku wawata katoa, he wāhi pai kia tupu au, kia whanake au.

   Aro mai ki ahau hei taonga o tōku ahurea taketake. Horahia mai he ao ka whakarata, ka whakamana, ka tiaki i tōku ake āhua kia rongo au i te rongopai, i te manaakitanga. Tukuna au kia toro atu au ki ngā taumata ikeike o tōku ao.

   Puritia ngā taonga a ngā tūpuna mō ngā puawai o te ora, ā mātou tamariki.

   He kuru pounamu te tamaiti Māori.

   He kuru pounamu te tamaiti, he āhuatanga kei a ia i takea mai i ōna ake mātua tūpuna. E karapoi ana ngā wairua tūpuna me te whānau i a ia kia whai oranga ia. Nā ēnei kaiārahi, ka puta mai ōna ake pūkenga hei whakapiki i tōna ao. Ka whakaae katoa mai ngā tāngata ka ako te tamaiti i ōna pūkenga a tōna wā, kāore e raru. Nā ēnei pūkenga ka kitea te rangatiratanga o te tamaiti. Ka kitea tēnei aroro i roto i ngā kōrero a te kaiwhakahaere kaupapa i mahi ngātahi ki Ngā Kākano o Te Kaihanga:

   We talked about the idea that children do not come by themselves but bring with them an “invisible rōpū” who is always with them. We need to recognise this rōpū in everything we do with children. Furthermore, children have the seeds of greatness within them. They are the culmination of generations of chiefs and rangatira. They therefore cannot be viewed as being needy or from a deficit model. They are full and complete and bring with them their history, their ancestors, and their rōpū.

   Project co-ordinator 2005

   Ka whakapiki nei te kounga me ngā rerekētanga o ngā horopaki whakaako nā ngā āhuatanga motuhake o tēnā tamaiti, o tēnā tamaiti i a ia e whātoro haere ana. Ka ako ia tamaiti kia waia rātou ki te ao i a rātou e tipu ana.

   Ki te nuinga, he tūranga motuhake tā ngā tamariki ki tēnei ao. He pounamu ki ōna iwi (Hemara, 2000). Nā ngā hononga ki te tangata, te taiao, te takiwā, te wā anō hoki, he mea nui kia kitea ēnei āhuatanga i roto i te tamaiti Māori:

   Te wairua o te tamaiti.

   I ahu mai te wairua i ngā rangi tūhāhā, mai i a tuawhakarere, whāioio. Ko te wairua te whakatinanatanga o te kauwhata atua me te tapu o te tamaiti, ā, te taonga ka whāngai i a ia ki tōna tūranga i roto i tēnei ao. E whakapaetia ana a Hemara (2000) kei a ia anō hoki ngā taonga tuku iho o ōna tūpuna hei poipoi i tōna wairua, tōna hinengaro me tōna tinana anō hoki.

   He mana tō te tamaiti.

   E here ngātahi ana te tapu me te mana. Ina te tapu tērā, te au o te kaha, ko te mana anō taua kaha, taua whakahua o te tapu o te tamaiti. Hua mai ana te mana o te tamaiti ki roto i ēnei āhuatanga e whai ake nei:

   • mana tangata – I ahu mai te mana o te tamaiti mai i tōna whānau, hapū, iwi hoki;
   • mana whenua – tōna whenua, tōna tūrangawaewae;
   • mana Atua – Te here e here nei i te tamaiti ki ngā Atua, tōna tapu.

   He mauri tangata.

   E ai ki te tauparapara, nā te mauri anō te kākano i akiaki kia whātoro atu i ōna aka, kia puta, kia ora. Ka whānau mai te tangata me tōna ake mauri, ka mate anō ia me tōna mauri. He taonga matua te mauri ki te tamaiti. Mēnā e kaha ana ā-wairua, ā-tinana anō hoki te tamaiti, ka tau tōna mauri. E ai ki a Mead:

   E here motuhake te mauri ki ia tangata, ā, koia te tohu o te oranga. Mā tēnei mōhiotanga ka taea te hora i te mauri; te hinengaro ki te whakaaro me te whai mana ki roto i ngā nekehanga a te tinana. Mā tēnei ka āhei te waiaro o te tangata ki te ihiihi mai, te whakaharahara mai, te whakaaweawe mai

   (Mead, p.54, 2003) 

   Mā te tauira nei, ka kite kei ngā tamariki ngā ira e toru. Arā:

   • Te ira Atua;
   • Te ira wairua;
   • Te ira tangata.

   Illustration showing relationships.

   Ko ngā kaupapa ōrite ka puea mai i te tirohanga ki te tamaiti, ko te mana o te tini, te pūmanawa, te mana o te kotahi, ngā taki, ngā mātauranga hōu, ngā akoranga hōu, te whai kaha, ngā kaha motuhake me ngā tūmanako. Ānō nei ko ngā hua mō te mahi ako, mō te mahi a ngā pakeke rānei.

   Te hono i te āhuatanga o te tamaiti ki Te Whatu Pōkeka:

   Ko te take o Te Whatu Pōkeka, ko te whakamana i te tamaiti me tōna whānau. Ki te Māori, ko te noho kia mātua ai ngā tikanga Māori i roto i te anga aromatawai kia tika ai te hopu i ngā kaha, i ngā pūkenga o te tamaiti me te whānau, i tua atu i ō rātou ngoikoretanga. Heoi anō, e ai ki a Rameka (2007, p. 138) me aro atu te mahi aromatawai ki te whakaute me te whakaruruhau i te mana o ia tamaiti, ki te whakanui me te akiaki i tōna whakapakaritanga me tōna whanaketanga hoki.

   Ngā tikanga whakaako

   Ka aro atu te whakaako me te ako ki roto i te horopaki Māori, te whanaungatanga, me ngā tikanga Māori. Ko te ako te mahi whāngai, me te mau i te mātauranga. Kia whai māramatanga mai ko te k iako hei ākonga, ā, ko te ākonga hei kaiako anō hoki (Metge 1984, Pere 1997).

   Koia nei ngā kaupapa matua e whāngai i te tikanga whakaako, ā, ko te tika a te horopaki, ngā hōtaka marau me te whakamahi kia māmā te rongo i te ao Māori me te whānau hei pūtake whakahirahira mō te mahi.

 • Ngā horopaki mo nga akoranga
  • Kei te pūtake o ngā horopaki, ko ngā akoranga ka kitea i waenganui i te tamaiti, tōna whānau, me ngā kaiwhakaako tamariki.

   Whai tūranga ēnei horopaki ki ngā kaupapa o te whanaungatanga, ngā tikanga anō hoki e kawe nei i ngā whānau. E ai ki ngā horopaki kōhungahunga, koinei te pūtake ka āwhina i te tamaiti ki te ako, ki te whanake i tēnei ao.

   He hua anō kei roto mō te whakatakoto me te whakamahi hōtaka kia tika te taha ahurea me te taha hapori mō ngā tamariki. Ka whakamahia a Mana Tamariki Te Kōhanga Reo i te anga o Te Aho Matua, hei tuakiri mō te ako, ā, kei roto katoa ngā aroro me ngā horopaki i te ao Māori:

   Te Aho Matua was developed as a theoretical framework to ensure the essence of Kura Kaupapa Māori remained spiritually, culturally and linguistically, and administratively Māori. An important aspect of Te Aho Matua is that there is as much emphasis on feeling as there is on seeing. One does not just observe learning. One should be able to articulate how the child feels and is felt by the people, places, and events and things s/he has relationships with.

   Te Kōhanga Reo o Mana Tamariki, 2005 

   E whai ake nei tētahi whakataukī e whakamārama ana i te haepapa o te pakeke i a ia e mahitahi ana ki te tamaiti.

   Kohikohia ngā kākano, whakaritea te pārekereke, kia puāwai ngā hua.

   Ko te pārekereke te māra tūturu hei whakatipu wana kūmara. He tika kia whakaritea te pārekereke ki te ao o te tamaiti. Me āta manaaki, me āta poipoi kia pai te whanake mai o te tamaiti. E kore e taea te eke angitu, te whakaputa hua ina kāore ērā āhuatanga i reira.

   Kua whakaritea anō ngā hua o te whakatauakī ki te tamaiti, kia whanake mai ia, kia eke anō ki tōna ikeiketanga. Mā te whānau, te kaiwhakaako anō hoki e:

   • whakarato i ngā kai pai, kia tipu, kia puāwai te tamaiti;
   • whakarato i ngā āhuatanga pai katoa kia tipu, kia puāwai ai te tamaiti;
   • whakarato i ngā tohu, ngā mātauranga me ngā pūkenga ki te whakatō i ngā tūāpapa ako a te tamaiti;
   • whakamana i te tamaiti, kia whiriwhiri ai ia i te huarahi pai māna;
   • aro ki ngā pūnaha whakaako kua whakaū ki ngā kōhanga.

   E ai ki te kaiwhakahaere kaupapa i Te Kākano o Te Kaihanga Early Childhood Centre, ka kitea te hononga i waenganui i te pārekereke me tā rātou whakarite i te hua:

   Their centre philosophy of (sowing seeds so that children will succeed), their view of children (koru who unfurl as they learn), and their centre whakatauakī (E kore e hekeheke te kākano rangatira) combine to provide a strong foundation for assessment practices.

   Project Co-ordinator 2006 

   Te hono i ngā tikanga whakaako ki Te Whatu Pōkeka

   E ai ki te aromatawai Kaupapa Māori nei, e kore e taea te mahi aromatawai te aropū ki te tamaiti ki roto i te horopaki o te Whakaako Kōhungahunga anake, engari, me tiro kau atu ki te whānau, te hapū me te iwi. Me noho pūmau te whānau ki ngā takinga o Te Whatu Pōkeka, ā, kei roto anō hoki i te whānau ngā aroro o te tika, ngā mahi motuhake, ngā mana, te tuakiri o te tangata, me te mahi whai tūranga ki roto i ngā tikanga whānau. Me aro ki ngā mahi whakaako me ngā mahi aromatawai hei mahi ngāitahi i waenganui i te whānau me ngā kaiwhakaako, ā, kei a rātou katoa he akoranga hei t u ki thei takoha atu ke tamaiti.

 • Te anga horopaki i ngā mahi ako
  • Ko ngā mātāpono Māori me ngā aroro o Te Whāriki ka whakahiato i ngā anga horopaki ako.

   Te tamaiti.

   Ngā kaupapa here o Te Whāriki: Ngā puna mahi

   Hipokina ngā kaupapa here a Te Whāriki i ngā tini puna mōhiotanga, ngā puna oranga me ngā puna mahi. Ko te tikanga kē, ka whāngai atu ēnei i te tino kounga o te whakatakoto me te whakauru hōtaka kia whakaihiihi i ngā akoranga a te tamaiti. E whai ake nei ngā whakarāpopototanga whai māramatanga i ngā ākina a tēnā, a tēnā o ngā kaupapa here:

   Whakamana:

   Ko te whakatipu i te mana o te mokopuna te tino taumata hei whainga mā tātou. Me tauawhi te mokopuna i roto i te aroha me te ngākau mārie, ā, me whakatō te kaha ki roto i a ia kia pakari ai te tipu o tōna mana whakahaere … kua mōhio ia ki tōna mana ake.

   Kotahitanga:

   E rua ngā āhuatanga e pā ana ki tēnei wāhanga. Tuatahi, ko te whakakotahitanga o ngā whakahaere mō te ako i ngā mokopuna … ka taea ngā mahi katoa i te wāhanga kotahi, arā, te waiata, te kōrero, te hīkoi … ko te tuarua, ko te whakakotahitanga o ngā mahi mō te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa. Kāore he wehewehenga. Kāore he aukatitanga … Tukuna tōna hinengaro kia rere arorangi, ā, āwhinatia i a ia ki te whakatinana ōna whakaaro, ngā koroingotanga o tōna wairua, me ngā haehaetanga ki tōna whatumanawa.

   Whānau Tangata:

   Ko tētahi o ngā tino uara o te ao Māori kia mōhio te mokopuna ki te whanaungatanga. Ka mōhio ia ko wai ia, ko wai ōna mātua tūpuna, ko wai ōna marae, kei hea ōna tūrangawaewae. Me whiri mai te whānau, te hapū, te iwi o te mokopuna ki te tautoko i ngā akoranga i a ia. Kia tipu te mokopuna i roto i te aroha hei taonga whakahirahira mā tōna whānau, mā tōna iwi, me tōna hapori.

   Ngā Hononga:

   Mā te ngāwari i waenganui i te mokopuna me ngā tāngata ka pā mai ki a ia, ka piki te hiahia o te mokopuna ki te ako. Mā te takoto o te rangimārie i roto i ngā piringa me ngā hononga ki aua tāngata ka pakari anō te hiahia o te mokopuna ki te ako … kua tau tōna mauri … kua piki tōna ora, te mana me te ihi o tōna tinana, tōna hinengaro, tōna wairua, me tōna whatumanawa.

 • Te hononga o Te Whāriki ki Te Whatu Pōkeka
  • Ka toko a Te Whāriki i te mahi motuhake o tētahi marautanga Māori e haumaru ana i te reo, ngā tikanga Māori, ngā āhuatanga whakaako Māori me te mahi tuku i ngā mātauranga Māori, ngā pūkenga me ngā whaiaro anō hoki. Ka whakamārama ngā kaupapa whakahaere i ngā mahi a ngā kaiwhakaako i a rātou e whakarite mahi me te aromatawai i ngā wheako whakaako e tika ā-hapori, ā-ahurea anō hoki mō ngā tamariki Māori (Rameka, 2007).

   Ngā whāinga whānui o Te Whatu Pōkeka

   He aha ēnei?

   • He whakamārama, he aro atu ki te mahi ako a te tamaiti ki roto i te horopaki Māori;
   • He whāinga, he taumata hei eke mō ngā akoranga a ngā tamariki; • He aro atu ki tō tātou ao Māori, te tū tangata Māori mai, te tūhuratanga hoki ki roto i te ao Māori;
   • He whakatinana i ngā akoranga whai mana i te ao Māori;
   • He wāhanga nui ki ngā mahi whakaako kōhungahunga nā te whakahua i ngā kaupapa me ngā mātauranga kawe mahi;
   • He aromatawai i ia rā;
   • He tirohanga, he mātakitaki te mahi aromatawai;
   • He ako i te tamaiti;
   • He whai māramatanga te mahi aromatawai, mā te whakaaro, te kōrero anō hoki;
   • He pūtake kia whai hua ā tātou māramatanga.

   He aha ai ka mahia ngā mahi aromatawai?

   Ko te take o te aromatawai, kia puta mai ngā hua e pā ana ki ngā akoranga me te whanaketanga a ngā tamariki mō ngā pakeke e hautū marau, ngā tamariki anō me ō rātou whānau (Te Whāriki, page 29). Ka mahia ngā mahi aromatawai:

   • kia pai ake ngā māramatanga ki ngā akoranga a ngā tamariki;
   • kia tīmata te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā akoranga a ngā tamariki;
   • kia whai mōhiotanga ki ētahi atu;
   • kia tiro whakamuri ki ngā mahi;
   • kia whakarite akoranga mō ia tamaiti, mō ngā rōpū rānei;
   • kia kitea te tautoko ki ia tamaiti;
   • kia kitea te mana o te ako;
   • kia whakauru atu anō i te tamaiti ki te aromatawai i a ia anō;
   • kia whakawhiti whakaaro ki te whānau;
   • kia whakawhiti kōrero mō ngā wheako ki te whānau.

   Te Whatu Pōkeka: Te aromatawai kaupapa Māori

   Kua waihanga nei e Te Whatu Pōkeka ki runga i ngā whāinga whānui e toru. E ai ki a Durie (2003) koinei ko te noho Māori nei, ko te whātoro haere hei tangata whenua o te ao me te rongo kau atu ki te waiora me te oranga pai. Oti rā, ko tēnei anga aromatawai:

   • he aro ki ngā mahi whakahirahira;
   • he whakatipu ake i ngā kaha me ngā hiahia o te tamaiti;
   • he tautāwhi i ngā akoranga mutunga kore a te tamaiti;
   • he whakakaha i te tū Māori ki roto i tēnei ao;
   • he whakaatu i te tirohanga ki te tamaiti, ā, he tauawhi ngā akoranga katoa o te tamaiti, arā, te taha tinana, te taha hinengaro, te taha wairua me te whatumanawa;
   • he whakamana i te kaiako, he whakarato pārongo anō hoki hei āwhina i ngā wāhi whakaako ki te whakapiki i te kounga o ngā hōtaka mō ngā tamariki;
   • he whātoro ki ngā whānau, he whakakaha i ngā reo a ngā tamariki;
   • he āhukahuka me te whakahau i ngā aroro o te whanaungatanga, arā, te awhi, te tautoko, te tiaki, te manaaki me te aroha;
   • he aronui ki ngā wheako o tēnā, o tēnā wāhi whakaako, ā, he whai whakaaro ki ngā akoranga me te aro atu ki ngā hītori, ngā ahurea o ngā tamariki;
   • he whakamana i ngā kaiako kia whai whakaaro ki ō rātou ake tikanga, whakapae, whakahau anō hoki;
   • he aki i ngā pakeke kia noho pūmau i roto i ngā akoranga o te tamaiti.

   Ka māmā te rongo i te whanaungatanga i roto i te aromatawai nā tēnei kōrero a Te Kōhanga Reo o Ngā Kuaka e kī ana:

   The development of our framework depicts the connections we have identified with whakapapa, to ways of knowing and being Māori. The connection with assessment and whakapapa embedded within Māori epistemology has created a paradigm for assessment of children’s learning. Examining the idea around whakapapa and observing children’s development within our framework, we began to identify that there was a connection to the holistic learning of each child in terms of visualising children’s voices through the connecting lens of whānau, staff, and tamariki.

   Te Kōhanga Reo o Ngā Kuaka

   Ki tā Pākōwhai Te Kōhanga Reo, ko tā rātou tautake aromatawai ka hono ki ngā tirohanga o Durie. Arā e kī ana rātou:

   The “whānau/community development” model of practice used by the Pākōwhai Te Kōhanga Reo has developed as a direct consequence of the unique circumstances that surround the kōhanga, their whānau and community. It is important to understand that it is firmly founded in:

   • a Māori world view;
   • a Māori understanding of Te Whāriki;
   • a firm commitment to partnership relationships with whānau and community;
   • an absolute commitment to the “paramountcy of the child”.

   Pākōwhai Te Kōhanga Reo

   Te tātari i ngā tauira

   E whai ake nei ngā wāhanga i tātarihia ai ngā tauira:

   Ngā hononga ki te tauparapara: Te ara mōhiotanga

   • Mōhiotanga: ngā mōhiotanga kei te tamaiti i tēnei wā.
   • Mātauranga: koia nei te wā ka tipu ai te tamaiti ina ako ai ia i ngā mātauranga hōu.
   • Māramatanga: koinei te wā ka whai māramatanga te tamaiti ki ngā mātauranga hōu.

   Ngā āhuatanga o te tamaiti: Tōna oranga

   • Te wairua o te tamaiti – te taha wairua, ōna kare ā-roto.
   • He mana tō te tamaiti – te mana me te māia o te tamaiti i te wā i whānau mai ia.
   • He mauri tangata – te mauriora me te ngao o te tamaiti.

   Tikanga whakaako: Te ara mahi

   • Tikanga whakaako: Ko ngā tikanga Māori me te whanaungatanga te ngako o te ako ki te horopaki Māori.

   Te Whatu Pōkeka: Te aromatawai kaupapa Māori

   • Te whai oranga Māori, te tū Māori hoki.

   Te hononga ki Te Whāriki

   Kua whakamahia ngā mātāpono kei Te Whāriki ki te tautoko i ngā tātaritanga o ēnei tauira.