The Māori education strategy: Ka Hikitia - Accelerating Success 2013 -2017

Licensing Criteria Cover

Karakia Timata

Ka hikitia! Ka hikitia!
Hiki, hikitia!
Whakarewa ki runga rawa
Herea kia kore e hoki whakamuri mai
Poua atu Te Pūmanawa Māori
He Mana Tikanga
Me Te Uri o Māia
Poipoia ngā mokopuna
Ngā rangatira mo āpōpō
Ka tihei! Tihei mauriora!
Ka hikitia! Ka hikitia!

Encourage and support!
And raise it to its highest level!
Ensure that high achievement is maintained
Hold fast to our Māori potential
Our cultural advantage
And our inherent capability
Nurture our young generation
The leaders of the future
Behold, we move onwards and upwards!