Ua oo i le taimi mo le toe faafouga o le The New Zealand Curriculum

O le a matou faia se faafouga i mataupu aʻoaʻoina aoao mo aoga, ina ia mafai ona atagia ai aganuu e lua, aofia uma ai tagata, manino tulaga aupito sili ona tāua mo aʻoaʻoga ma faigofie ona faaaogā.

O le a faatino le faafouga i totonu o le lima tausaga o sosoo ai, ma o le a sailia manatu o taitai o aoga ma faiaoga, tamaiti aoga, matua ma aiga.

O le ā le uiga mo oe ma lau tama o le toe faafouga o mataupu aʻoaʻoina?

 • O le a faatāuaina ai le faasinomaga, gagana ma aganuu a lau tama
 • O le a manino ai aʻoaʻoga e tatau ona iloa, malamalama ma faatino e lau tama i le faagasologa o le olaga aʻoaʻoina
 • O le a sili atu ai ona telē lou malamalama i le alualu i luma o tulaga lelei ua ausia ma manaoga o lau tama
 • O le a sili atu ai ona lelei le lagolagosua e maua e le faiaoga latou te iloa ma tali atu ai i malosiaga, faanaunautaiga ma manaoga o lau tama

Aisea ua matou faia ai lenei tulaga?

I le tolu tausaga talu ai, na matou valaauliaina ai matua, aiga ma tamaiti aoga, e faaali o latou finagalo i le mataupu aʻoaʻoina aoao mo aoga e auala atu i ni soalaupulega e pei o le Education Conversation ma le toe iloiloga sa fai mo le NCEA. Na faailoa mai e tagata tulaga e moomia ona faia i ai suiga ma e moomia le iai o se taulaʻiga malosi i tulaga nei:

 • O faasinomaga, gagana, aganuu ma le soifua manuia o tamaiti
 • O le vaega aupito sili ona tāua i aʻoaʻoga
 • Faatāuaina le faavae o Aotearoa i aganuu e lua
 • Aʻoaʻoga e aofia uma ai tamaiti aoga ma e tali atu i manaoga o tamaiti ma tupulaga talavou
 • Auai matua i aʻoaʻoga a latou fanau ma ia sili atu ona lelei le faasoa mai a faiaoga i le alualu i luma o tulaga lelei ua ausia e le tamaitiiti ma isi laasaga e sosoo ai

O le ā le New Zealand Curriculum?

E limataitaiina e le New Zealand Curriculum mataupu o loo aʻoaʻoina e lau tama i le aoga. E fesoasoani i faiaoga e atiae mataupu aʻoaʻoina i totonu o le aoga e tusa ai ma lona iloa o mea e tatau ona aʻoaʻo ai lau tama i lona olaga aʻoaʻoina. O loo aʻoaʻo i aoga uma i totonu o Niu Sila o loo aʻoaʻoina ai mataupu i le Gagana Peretania. O loo lalagaina faatasi e faiaoga le The New Zealand Curriculum ma tulaga e fitoitonu ma le lotoifale o le aoga e atiae ai polokalame tau aʻoaʻoga mo a latou tamaiti aoga.

 • E lua vaega o mataupu aʻoaʻoina aoao mo aoga tulagalua, aoga tulagalua maualuga ma kolisi mo tamaiti aoga:
 • O le New Zealand Curriculum o loo aʻoaʻoina i aoga e faaaogā ai le Gagana Peretania
 • O le Te Marautanga o Aotearoa o loo aʻoaʻoina i aoga e faaaogā ai le Gagana Māori

O ā mea ua suia nei?

O le a manino i le toe faafouga o le New Zealand Curriculum tulaga aupito sili ona tāua mo aʻoaʻoga ma faamatala ai foliga o le alualu i luma o tulaga lelei ua ausia mo tamaiti aoga. O le a sili atu ona lelei le lagolagosua e maua e faiaoga ma mautinoa le maua e le tama ma le teine talavou uma le tomai, agavaa ma le malamalama latou te moomia e maua ai faamanuiaga pe a maeʻa lelei aʻoaʻoga.

E lē gata i lea, o fea lava e agai i ai taumafaiga a le tamaitiiti o le a mafai ona ia faaaogā se faamaoniaga o lona olaga aʻoaʻoina e iloa ai le alualu i luma o tulaga lelei na ausia, o malosiaga ma tulaga latou te moomia ai le fesoasoani.

Mo le faataunuuina o lea faiga e tatau i mataupu aʻoaʻoina ona:

 • Lagolagoina aoga e faatāua faasinomaga, gagana ma aganuu o tamaiti aoga uma ina ia lagona e lau tama o loo aofia lona tulaga i totonu o faiga faavae tau aʻoaʻoga.
 • Ia manino tulaga e fia aʻoaʻoina ma e tāua mo tamaiti uma ina ia maua e tamaiti aoga uma le alualu i luma o taumafaiga ma ausia tulaga lelei.
 • Ia faigofie ona faaaogā e aoga ma faiaoga, ma ia patino i mataupu e tatau e tamaiti aoga ona iloa, malamalama
  ma faatino mo le alualu i luma o taumafaiga ma ausia tulaga lelei.

Ua oo i le taimi mo le toe faafouga o le The New Zealand Curriculum [PDF, 498 KB]

Last reviewed: Has this been useful? Give us your feedback