Kua tae te tuātau no te ʻakaʻōuʻanga i te Curriculum o Aotearoa

Ka ʻakaʻōu matou i te curriculum basileia no te au ʻāpiʻi, kia rua-manga te peu/ʻākonoʻanga, no te katoatoa, kia takataka meitaki te tamouʻanga ʻapiʻi puʻapinga rava atu, e kia māmā te tāʻangaʻangaʻanga.

Ka raveʻia te ʻakaʻōuʻanga na roto i te rima mataʻiti e tu mai nei, e, i roto i teia teretereʻanga, ka kimi atu matou i te au mānakonakoʻanga o te au arataki ʻāpiʻi, e te au puʻāpiʻi, au tauira, au metua, e te kōpū tangata.

Eaʻa te ʻāiteʻanga o te ʻakaʻōuʻanga curriculum kia koe, e taʻau tamaiti?

 • Ka ʻakamerereʻia te turanga, reo, e te peu/ʻākonoʻanga o taʻau tamaiti
 • Ka takataka meitaki te mea ka anoanoʻia taʻau tamaiti kia kite, mārama, e kia rave na roto i tōna oraʻanga ʻāpiʻi
 • Ka mārama ake koe i te puʻapinga e rauka nei i taʻau tamaiti e te au mea e anoano ra ʻaia
 • Ka meitaki ake te turuʻanga i te puʻāpiʻi o taʻau tamaiti, kia kite, e kia rave i te au mea tau, no te turanga mātūtū o taʻau tamaiti, tona au ʻirinakiʻanga e tona au anoano

Eaʻa matou ka rave ei i teia?

I roto i te toru mataʻiti i topa ake nei, kua pati atu matou i te au metua, kopu tangata, e te au tauira, i to ratou au mānakonakoʻanga no runga i te curriculum basileia no te ʻāpiʻiʻanga, na roto i te au ʻuriʻuriʻanga manako, mei te Education Conversation e te NCEA review. Kua ʻakakite mai te tangata e, ka anoanoʻia kia tauīʻia, e kia pakari te tātoʻuʻanga ki runga i:

 • Te au turanga, au reo, au peu/ʻākonoʻanga, e te oraʻanga meitaki o te tamariki
 • Te tāmouʻanga ʻāpiʻi puʻapinga rava atu
 • ʻAkameremereʻanga i te tango rua-manga o te peu/ʻākonoʻanga o Aotearoa
 • Te au ravenga tāmouʻanga ʻāpiʻi, te ʻārikiriki ra, i te au mea e anoanoʻia ra no te tamariki e te māpū tamariki
 • Te tomoʻanga atu o te au metua ki roto i te ʻāpiʻiʻanga i ta ratou tamariki, e kia puʻapinga ake te ʻākakitekiteʻanga a te au puʻāpiʻi, no runga i te puʻapinga e rauka nei i ta ratou tamaiti, e ka ʻakapeʻea atu

Eaʻa te Curriculum o Aotearoa?

E arataki ana te Curriculum o Aotearoa i te au mea e tāmou ana taʻau tamaiti i te ʻāpiʻi. E tauturu ana i te au puʻāpiʻi i te ʻakapapa i te curriculum ʻāpiʻi, no runga i te ʻāpiʻiʻanga tau kia tāmou taʻau tamaiti i roto i to ratou oraʻanga ʻāpiʻi. E ʻāpiʻiʻia ana ki roto i te au ʻāpiʻi ravarāi i roto ia Aotearoa, e ʻāpiʻi ana i roto i te reo Papaʻā. Ka raranga te au puʻāpiʻi i te Curriculum o Aotearoa, ki roto i te au kōpū o te ʻoire i te ʻakatupuʻanga i te au porokarāmu tāmouʻanga ʻāpiʻi, no ta ratou au tauira.

 • E rua tuʻanga o te curriculum basileia no te ʻāpiʻi tuatai, intermediate, e te ʻāpiʻi tuarua:
 • E ʻāpiʻiʻia ana te Curriculum o Aotearoa, ki roto i te au ʻāpiʻi,  e ʻāpiʻi ana i roto i te reo Papaʻā
 • E ʻāpiʻia ana Te Marautanga o Aotearoa, ki roto i te kura, e te wharekura, i roto i te reo Māori

Eaʻa te tauīʻia nei?

Ka takataka meitaki te Curriculum o Aotearoa tei ʻakaʻōuʻia, no runga i te tāmouʻanga ʻāpiʻi puʻapinga rava atu, e te ʻakamāramaʻanga i te ʻākaraʻanga o te puʻapinga no te au tauira.  Ka puʻapinga ake te turuʻanga i te au puʻāpiʻi, ma te ʻakapāpū, kia rauka i te au māpū tamariki tātakitai, te au karape, te pakari, e te kite, ka anoanoia kia manuia, me ʻakaruke i te ʻāpiʻi.

Tei te pae i teia, tetai rekōtiʻanga no runga i ta ratou tāmouʻanga ʻāpiʻi, te ka āru i te tamariki, i te ʻopuʻanga mai i te puʻapinga tei rauka ia ratou, to ratou au mātūtū, e te au ngāʻi ka anoano ratou kia turuʻia.

Kia tupu teia, ka rave te curriculum:

 • Turu i te au ʻāpiʻi, kia ʻakameremere i te au turanga, au reo, au peu/ʻākonoʻanga, o te au tauira tātakitai, kia rauka te ngakau ʻārkirikiʻia o taʻau tamaiti ki roto i te turanga ʻāpiʻi.
 • Kia takataka meitaki te au tāmouʻanga ʻāpiʻi puʻapinga, no te au tamariki katoatoa, kia puʻapinga, e kia neke atu te au tauira ki mua.
 • Kia māmā na te au ʻāpiʻi e te au puʻapiʻi i te tāʻangaʻanga, e te ʻakatinamouʻanga i te au mea ka anoanoʻia te au tauira kia kite, kia mārama
  e te rave kia neke ki mua e kia puʻapinga.

Kua tae te tuātau no te ʻakaʻōuʻanga i te  Curriculum o Aotearoa [PDF, 364 KB]

Last reviewed: Has this been useful? Give us your feedback