Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Te Whāriki Mātauranga mō te Mokopuna

Kei ngā kaupapa whakahaere e whai ake nei ngā whakaaro hōhonu e awhi mai ana i ngā mōhio katoa mō te whakatipu me te ako i te mokopuna.

 • Whakamana
  • Ko te whakatipu i te mana o te mokopuna te tino taumata hei whāinga mā tātou. Me tauawhi te mokopuna i roto i te aroha me te ngākau mārie, ā, me whakatō te kaha ki roto i a ia kia pakari ai te tipu o tōna mana, me tōna mana whakahaere. Mā te whai mana o te mokopuna ka taea e ia te tū kaha i runga i tōna mana Māori motuhake me tōna tino rangatiratanga. Mā te whakamana i te mokopuna e whakawātea ngā huarahi ki te whakawhānui i tōna mōhio, i roto i te whakapono kei reira ōna pakeke i ngāwākatoaheiāwhinaiaia. Epakarianaiairotoi te mōhio ki tōna reo me ōna tikanga. Kua mōhio ia ko wai ia, ko wai ōna tūrangawaewae. Kua mōhio ia ki tōna mana āhua ake. Kua ruruku i te hōhonutanga o te ao Māori ka taea e ia. Kua tū rangatira ia i te ao whānui.

   Mā ngā mahi o Te Whāriki e whakatō te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako, kia pakari ai tōna tipu ā-tinana, ā-hinengaro, ā-wairua, ā-whatumanawa. Ka taea ēnei, kua ū tōna mana.

 • Kotahitanga
  • E rua ngā āhuatanga e pā ana ki tēnei wāhanga. Tuatahi, ko te whakakotahitanga o ngā whakahaere mō te ako i ngā mokopuna. Kāore he wehewehenga, kāore he aukatitanga. Ka taea ngā mahi katoa i te wāhanga kotahi, arā, te waiata, te kōrero, te hīkoi, te tuhituhi, te titiro tēpa whakaari, te mahi pūtaiao, me ētahi atu. Tuarua, ko te whakakotahitanga o ngā mahi mō te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa. Kāore he wehewehenga. Kāore he aukatitanga.

   I tēnei wāhanga e whakatipu ana i te katoa o te mokopuna, ā, e tuku ana kia ako ia i tāna e taea ana. Tukuna tōna hinengaro kia rere arorangi, ā, āwhinatia ia ki te whakatinana ōna whakaaro, ngā koroingotanga o tōna wairua, me ngā haehaetanga ki tōna whatumanawa. Kia mōhio ia ko ngā mahi ka whakatauria ia rā, ia rā, hei painga mōna, hei tauawhi hoki i a ia. Mā te kotahi o ngā whakahaere ka tipu te kaha o te mokopuna.

 • Whānau Tangata
  • Ko tētahi o ngā tino uara o te ao Māori kia mōhio ngā mokopuna ki te whanaungatanga. Ka mōhio ia ko wai ia, ko wai ōna mātua tīpuna, ko wai ōna marae, ko wai ōna tūrangawaewae. Heoi, ko tēnei kaupapa whakahaere e whakawhānui atu ana ki ngā iwi i waho atu i ēnei kārangatanga.

   Me whiri mai te whānau, te hapū, me te iwi o te mokopuna ki te tautoko i ngā akoranga i a ia. Me whiri mai anō hoki a tauiwi me ērā atu iwi o te wāhi noho o te mokopuna ki aua akoranga. Ahakoa ko wai te tangata, te wahine, te tamaiti, mehemea ka pā mai ki te mokopuna, ki tōna kāinga noho, ki tōna wāhi moe, ki ōna wāhi hāereere, me ōna wāhi tākaro, whiria mai ki te āwhina i ngā akoranga i te mokopuna.

   Ka tipu te mokopuna i roto i te aroha hei taonga whakahirahira mā tōna whānau, mā tōna iwi, me tōna wāhi noho. Ka tipu ia hei whakaata i ngā whānau tangata i poipoi i a ia.

 • Ngā Hononga
  • Mā te ngāwari o ngā whakahaere i waenganui i te mokopuna me ngā tāngata ka pā mai ki a ia, ka piki te hiahia o te mokopuna ki te ako. Mā te takoto o te rangimārie i roto i ngā piringa me ngā hononga ki aua tāngata ka pakari anō te tipu o te hiahia o te mokopuna ki te ako. Ka tipu te harikoa, te ngākau pono, te ngākau māhaki i roto i te mokopuna. Kua mōhio ia ki ngā tāngata e aroha ana, e manaaki ana, e tiaki pai ana i a ia, ki ngā tūpatotanga ā-tangata, ā-wāhi, ki ngā whakaruruhau ā-tangata, ā-wāhi. Kua mōhio te mokopuna ki ngā pakeke e whakamana ana i tōna mana āhua ake. Kua pakari tōna kiritau, kua ngāwari noa iho te whakahoahoa me te whakahaere i a ia i ngā huihuinga tāngata. Kua tau tōna mauri. Kua piki te ora, te mana me te ihi o tōna tinana, tōna hinengaro, tōna wairua, me tōna whatumanawa.