Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Te Tikanga o ēnei Kupu

Tā moko: design
Kaupapa whakahaere: principles
Ihirangaranga: vibrations
Iho mātauranga: intelligences
Taumata whakahirahira: goals
Whāinga: aims
Muka: strands
Hanga: develop
Hangahanga: development
Reanga: group
Whakamātau: evaluate
Wāriu: assess
Whakaputanga: outcomes
Whakamana: empower
Kotahitanga: holistic
Ahuahu: fashion
Whenu: warp thread
Whakangaromanga Ao: Black Holes (Universe)
Araa: Allah
Puta: Buddha
Pūngao: energy
Rapunga whakaaro: philosophy
Rōpū tangata: society
Whakapānga ngākau: experiences
Mātauranga huna: mysteries (lit. hidden knowledge)
Āio = Io: Supreme Being
Kiritau: self-esteem
Ngākau makuru: generosity
Taura here (tangata): links, relationships
(Whakaaro) tinana kore: abstract (thoughts)
 Arorangi: unrestricted