Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Te Tauira Whāriki

I roto i ngā kōrero mō te whāriki ka whakatinanatia ngā whenu ki te mokopuna. Ko tōna tinana tēnā. Kia paitetiakiiaiametewhāngaiiaia. Kotōna hinengaro tēnā. Whāngaia ki te whakaaro whai hua, ki ngā iho mātauranga tokowhitu, ā, ka whakawātea i ōna whakaaro kia rere arorangi. Ko tōna wairua tēnā. Tauawhitia ki te korowai aroha kia pakari ai te tipu, kia tū māia ai ia i roto i tōna āhuru mōwai. Ko tōna whatumanawa tēnā. Tukuna te aroha whakaihi ki a ia me te atuatanga o ngā mea katoa kia ora ai tōna tinana, tōna wairua, tōna hinengaro, me tōna whatumanawa. Mehemea ka takatakahia te mokopuna e kore ia e tipu ki te ātaahuatanga o te tangata, e kore hoki ia e hiahia ki te ako.