Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Te Tauira Whāriki

E whā ngā wehenga o te mokopuna hei ahuahu mā tātou, ko tōna tinana, ko tōna hinengaro, ko tōna wairua, me tōna whatumanawa. Me kī ko ēnei ngā whenu o te whāriki. Me kī ko ēnei tonu te mokopuna. Me kī ko te mokopuna tonu te whāriki e rarangatia nei e tātou.

 • Tinana
  • Ko tēnei wehenga e pā ana ki te tipuranga me te whakapakaritanga o te tinana. Whakairatia ana te mokopuna tīmata ana ngā whakahaere hauora mō te whakatipu i a ia me te whakapakari i a rāua ko tōna kōkā. Kia eke pai ngā kai e tika ana mā rāua. Kia manawanui ki te atawhai, ki te whakaruru i te mokopuna i ngā wā katoa nō te mea he nui ngā mokopuna e whara ana i mua i te rua tau. Nā reira kia mataara tātou.

   Mehemea ka whakaakona i te mokopuna kia ngākau hari, kia ngākau hūmārire, ka tino pakari te hauora o tōna tinana. Kia kaha te whakahau i a ia ki te hīkoi, ki te omaoma, ki te purei paoro, ki te pikipiki. Mahia ngā whakakoringa tinana ka taea e ia.

   Kia mōhio te mokopuna ki ngā wāhi o tōna tinana me ngā mahi a aua wāhi, ā, kia mā katoa ngā whakahaere mōna me ngā whakaako i a ia. I tua atu i ēnei kia mau ki ngā akoranga o te ao tawhito mō ngā tikanga, ngā rongoā, me ngā kai ka pai māna. Kia kaha hoki te hopu i ngā tohutohu o te ao hou mō te oranga tinana o te mokopuna.

   Ko ngā whakahaere mō ngā mokopuna kia tika tonu mā rātou, ā, kia eke ki ngā mahi ka taea e rātou. Heoi, kia maumahara, he nui ngā rerekētanga kei roto i tēnā reanga, i tēnā reanga, ā, he nui anō hoki ngā rerekētanga kei waenganui i tēnā mokopuna, i tēnā mokopuna. He mana motuhake tonu tō tēnā, tō tēnā.

 • Hinengaro
  • Ko tēnei wehenga e pā ana ki te pakaritanga o te hinengaro. Ka ako te tamaiti i te āhuatanga o tēnei mea o te whakaaro, ki te pupuri i te mana o roto ake i aia,metemanahokioteaowhānui. Kaakoingā tikanga e tuku kaha nei ki te hinengaro mō ngā momo whakapono hei whakapakari i te hinengaro. Ka ako i ngā whakamārama o te Ao Māori Tawhito mō te Taiao, mō Te Pō, me Te Kore. Ka ako i ngā whakamārama o Te Ao Hou mō ngā Whakangaromanga Ao, mō te āhua o ngā wā o mua, me muri nei, ā, mō ngā wānanga hoki mō tōna āhua ake, me te take i whānau mai ai ia ki tēnei ao.

   I ngā wā o mua, ka whakaritea e te hinengaro Māori ēnei taonga, te karakia me te mōteatea, hei kawe i ngā tūmanako o tōna hinengaro. Mā te karakia ka poua ki te hinengaro me te ngākau o te tangata, ngā hiahia kei roto i a ia–arā pea, ko te āwhina i tētahi atu, i a ia tonu rānei, ko te whai i tētahi mahi, ko te whai i tētahi taumata rānei. Ko tēnei whakamārō i te hinengaro he rite ki te tikanga o te whakatō kūmara o mua. Kāore hoki he rerekētanga ki ngā karakia e tukuna ana ki tētahi atua, pēnei i a Ihu Karaiti, i te Atua, i a Araa, i a Puta rānei.

 • Wairua
  • Ko tēnei wehenga e pā ana ki te pakaritanga o te wairua me tōna kotahitanga ki te taiao. Ka ako te tamaiti, he ōrite te āhua o ngā mea katoa o te taiao; ko te kiko o ngā mea katoa he ōrite katoa ō rātou pūngao. Ka wānanga mō ngā atua, me ō rātou tūranga i roto i te taiao. Hei whakamātautau mā te hinengaro anō. Ka hoki ki ngā tikanga o mua, ki ngā whakapono, ngā rapunga whakaaro, me ngā kitenga o te ao tawhito. Kimihia ngā karakia, ngā mōteatea, me ngā whakataukī. Wānangatia ngā mātauranga o te ao hou, te pūtaiao me ōna piringa, te rōpū tangata me ōna rerenga, te moana me ngā whetū. He ōrite katoa ō rātou pūngao. Pērā anō te tangata.

 • Whatumanawa
  • Ko tēnei wehenga e pā ana ki te pakaritanga o te whatumanawa. Ka ako te mokopuna i te huhua o ngā whakaputanga o tēnei mea, o te whatumanawa, mai i te puna aroha me te ngākau harikoa, ki te ngākau kino, ki te ngākau hinapōuri. Ko ēnei rerenga whatumanawa e whakaatu ana i te āhua o roto i te tinana. Ka ora te whatumanawa, ka ora te tinana. Ka takatakahia te whatumanawa, ka hē katoa te tinana. Mehemea e harikoa ana ngā whakapānga ngākau o te mokopuna, ka tipu he ngākau harikoa, tū māia, tū kiritau i roto i a ia.