Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Te Reanga Mokopuna

Ka whai ake ngā kōrerorero mō ngā reanga mokopuna. Ka mīharo ki te whakairatanga i a ia, ā, ki aiaetipuanaitekōpūotōnakōkā. Putaanateihi,te wehi, me te mana o te wahine me te whare tangata. I tua atu i tēnei, ko ngā wehewehenga o tōna tipuranga mai i a ia e pēpi ana, ki a ia e ngōki ana e hāereere ana, ki a ia e tamaiti ana haere noa ki te kura. Ka mōhio ko te tipuranga o tēnā, o tēnā, he rerekē. Ka mōhio ko te tipuranga o te tinana, o te reo, o te wairua, me ōna āhua katoa, nōna ake. Kia maumahara ki ēnei.