Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Ngā Taumata Whakahirahira

Ko tēnei wāhanga ka whakahokia atu ki ngā whānau mā rātou e whakatau. Wānangatia, kōrerorerotia ngā tikanga me ngā mōhio hei tuku ki ngā mokopuna nō te mea ko ngā taumata whakahirahira ngā tūmanako mō ngā mokopuna. Ko ngā aho ēnei o te mana atua, te mana tangata, te mana reo, te mana whenua, me te mana aotūroa. Mā ēnei aho e kawe ngā akoranga kia pakari ai te tipu o tōna tinana, o tōna hinengaro, o tōna wairua, me tōna whatumanawa. I roto i ngā whakamārama mō ngā taumata ka tirohia ngā whakaputanga mō ngā mokopuna, ngā whakaohooho i ngā pakeke e taurima ana i ngā mokopuna, me ngā whakahaere hei whakamana i te akoranga a te mokopuna. I te mutunga, kia kaha te whakamātautau i ngā mahi whakaako i te mokopuna. Mā te aha tātou e mōhio ai kua ū ngā akoranga e manakohia ana mā ngā mokopuna?