Te Whāriki

Te Whāriki is the Ministry of Education's early childhood curriculum policy statement.

It is a framework for providing tamariki (children's) early learning and development within a sociocultural context.

It emphasises the learning partnership between kaiako (teachers), parents, and whānau/families. Kaiako (teachers) weave an holistic curriculum in response to tamariki (children's) learning and development in the early childhood setting and the wider context of the child's world.

Licensing Criteria Cover

Part B: Ngā Taumata Whakahirahira

I roto i ngā kōrerorero, me ngā whakawhitiwhiti whakaaro mō Te Whāriki o te Mātauranga, i whakatauria ngā wehenga e rima hei taumata whakahirahira. Ko ēnei whakaūpoko ko te Mana Atua, Mana Whenua, Mana Tangata, Mana Reo, me te Mana Aotūroa. Ko ēnei ngā muka harakeke o ngā aho. Kei roto i ēnei whakaūpoko ngā whakatōpūtanga whānui o ngā mahi ka taea i ngā kōhanga reo hei whakatipu i te kaha ki roto i te mokopuna ki te ako.

Mā ēnei muka harakeke e kawe ngā taonga hei āwhina, hei poipoi i te tipu o te mokopuna. Nā reira, kia kaha mai ngā whānau o te kōhanga ki te wānanga i ngā taumata e whai ake nei. Kei a koutou, kei te whānau, te whakatautanga mō ngā akoranga me ngā mōhio hei tuku ki ngā mokopuna. Whakatinanatia ō koutou mana tino rangatiratanga i roto i ā koutou mokopuna. Mā ēnei muka harakeke e kawe ō koutou wawata.

E whai ake nei ētahi whakamārama mō ngā taumata whakahirahira me ētahi whakahaere hei āwhina i ngā kaiako. Ka tirohia ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna, ētahi o ngā mahi hei mahinga mā te kaiako kia pakari ai tōna tū i roto i tōna karangatanga o te kaituku mōhio ki te mokopuna, ā, ētahi hoki o ngā mahi hei whakapakari i te kaiako me tōna whānau. I tua atu i ēnei, ka tirohia ētahi āhuatanga ako mā te kaiako i te mokopuna, kia ū ai ngā wawata mō te whakamana i te mokopuna.

 • Mana Atua
  • Ko tēnei te whakatipuranga o te tamaiti i roto i tōna oranga nui, i runga hoki i tōna mana motuhake, mana atuatanga. E ai ki tā te Māori he atua tonu kei roto i te mokopuna ina whānau mai ana ia ki tēnei ao. Ko te pūtake o tēnei whakapono nō roto mai i ngā kōrero o nehe rā. I te wā i hangaia ai te tangata e Tāne, nāna anō i whakatō te hā o te atuatanga ki roto i te tangata. He atua hoki a Tāne. Mai i tērā wā ki tēnei, i heke iho tēnei whakaakoranga, ko taua atuatanga nei i heke iho ki tēnā mokopuna ki tēnā mokopuna e whānau mai ana ki tēnei ao. Ka whakatau anō te hinengaro Māori, he mauri, he atuatanga tō ngā mea katoa. Kei roto taua mauri me taua atuatanga i ngā mea katoa, mai i ngā mea e whai ngā ana, ki ngā mea kāore he ngā.

   Nō reira, i roto i ngā akoranga a te kaiako, kia kaha te whāngai i te mokopuna ki ngā mātauranga huna o te ao. Hikitia tōna mauri! Ka tika āna mahi, ahakoa pēhea te iti, whakanuia! Ko ia anake e rongo ana i te hōhonutanga o ana whakanui. Kia kaha anō te ako i te mokopuna ki te whakanui i a ia anō. Ia rā, i ngā wā katoa, me whai wāhi ia ki te whakawhāiti mai i ōna whakaaro ki runga i a ia anō.

   I roto i ngā mahi mō te Mana Atua, anei ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna. Kia rongo ia i te rangimārie, te aroha, me te harikoa, ā, kia mōhio ki te manaaki, ki te atawhai, me whakahirahira i a ia me ōna hoa, me ōna pakeke. Whakamanahia te tipu o tōna whakapono i roto i a ia.

   I roto i ngā mahi mā te kaiako me te whānau, anei ētahi hei whakaaro mai mā rātou. Kia mātau ki te whakapapa o Āio, ki te ira tangata i roto i te whare tangata, ki a ihomatua me te hononga o te wairua ki te tinana. Kia mātau ki te awa atua me te ira atua, ā, kia mōhio ko te mana atua o te mokopuna i tau mai i tōna whakairatanga.

   I roto i ngā mahi hei whakamana i te mokopuna ki te ako, anei anō ētahi hei whakaaro mai mā ngā kaiako. Ko tēnei wāhanga e pā ana ki te whakahaere a te kaiako i a ia i roto i te kōhanga; ki ngā mahi ka mahia e ia ki reira, ā, ki te āhuatanga o ana whakahaere hei whakapakari i te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa o te mokopuna. Kia ngāwari te reo kōrero ki te mokopuna me te oreore haere. Kia kaha te āwhina i ngā mokopuna me te whakaputa aroha ki a rātou. Kia kaha hoki te whakahirahira i ngā mokopuna, te mahi i roto i te harikoa, me te kōrero Māori ki a rātou.

 • Mana Tangata
  • Ko te whakatipuranga tēnei o te kiritau tangata i roto i te mokopuna kia tū māia ai ia ki te manaaki, ki te tuku whakaaro ki te ao. E tauawhi ana tēnei wāhanga i te wairua aroha, te ngākau manaaki, me te ngākau makuru. E whakaū ana i te taura here tangata, i te mana āhua ake, me te tino rangatiratanga o te mokopuna.

   Kua ū te whakaaro, arā, kotahi anake te wā mōhou i tēnei ao. Kāore he tuaruatanga!

   I roto i ngā mahi mō te Mana Tangata, anei ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna. Kia mōhio ia ki ōna whakapapa, ki te pātahi o ōna whānau, ki ōna kaumatua me ōna pakeke. Kia mōhio ia ki ngā kārangaranga whānau, ki ngā tēina, ki ngā tuākana, ki ngā tuāhine me ngā tungāne, ki ōna kōkā, ōna mātua, ōna tīpuna, me ētahi atu. Kia mōhio hoki ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku, ā rāua tamariki, me ngā kōrero mō rātou.

   I roto i ngā mahi mā te kaiako me te whānau, anei ētahi hei whakaaro mai mā rātou. Kia maumahara ko ngā mokopuna “he kākano i ruia mai i Rangiātea”, ā, “ahakoa iti, he iti māpihi pounamu”. Kia maumahara ko ngā mokopuna he uri nō ngā kāwai rangatira o ōna tīpuna, ā, nāna anō i whakatau ōna ake mātua. Kimihia ngā akoranga hei whakapakari i te mokopuna i roto i āna whakahaere i waenganui i a ia me ōna hoa, me ōna pakeke, me ngā tāngata ka whakapā mai ki a ia. Kia kaha te āwhina i a ia ki te whakahoahoa me te manaaki i ōna hoa me ōna pakeke. Kia kaha te āwhina i a ia ki te tangata.

   I roto i ngā mahi hei whakamana i te mokopuna ki te ako, anei anō ētahi hei whakaaro mai mā te kaiako. Ko tēnei wāhanga e pā ana ki te whakahaere a te kaiako i a ia i roto i te kōhanga; ki ngā mahi ka mahia e ia ki reira, ā, ki te āhuatanga o āna whakahaere hei whakapakari i te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa o te mokopuna. Kia ngākau māhaki i roto i ngā mahi mō te mokopuna. Kia kaha te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Kia kaha hoki te whāngai i te tika me te pono ki ngā mokopuna i ngā wā katoa. Me whakakoakoa, me whakaihiihi ngā whakahaere i roto i te kōhanga. Me whakamana te mokopuna me tōna whānau.

 • Mana Reo
  • Ko te whakatipuranga tēnei o te reo. Mā roto i tēnei ka tipu te mana tangata me te oranga nui.

   Ko ngā mōhiotanga hei whakamana i te mokopuna, ko te kōrero pai i tōna reo, me te whakaputa i ōna whakaaro tinana kore, i roto i te reo Māori. Kei roto i te rere ngāwari o te rere o te reo ka tū tōna mana. Mā te reo Māori ka kiia te mokopuna he Māori.

   Ko tēnei mea ko te reo he matapihi e whakaatu ana i ngā tikanga me ngā whakapono o te iwi. Kei ngā reo o te ao ōna ake tatangi, me ōna ake tāhu kōrero. Engari, kotahi ana te kaupapa, he whakawhitiwhiti whakaaro i waenganui i te kaikorero me te kaiwhakarongo.

   I roto i ngā mahi mō te Mana Reo, anei ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna. Kia matatau ia ki te whakahua i ngā kupu. Kia mōhio te mokopuna ki tōna ao, ki te ao Māori, te ao o nāianei, me te ao o āpōpō, mā te reo Māori. Kia eke te mita o tōna reo. Ka tika te whakatakoto i ana kupu. Kia mārama ki te whakarongo ki ngā patapatai me te whakautu i aua pātai. Kia mōhio pai te mokopuna ki te rangatiratanga o tōna ake reo.

   I roto i ngā mahi mā te kaiako me te whānau, anei ētahi hei whakaaro mai mā rātou. Kia mātau ki ngā koeketanga o te reo me ngā koeketanga ka taea e te mokopuna. Kia tōtika te whāngai i te reo ki ngā mokopuna. Kia tika te mita o te reo. Kia mārama te whakatakoto pātai me te whakautu i ngā pātai. Kia mōhio ki te tuhi i te reo me te kōrero i te reo ā tuhi. Kia mātau ki te tapu, te noa, me te rangatiratanga o te reo. Kia mātau ki te hōhonutanga o ngā kupu me te whakapono mā te reo Māori anake e whāngai te wairua Māori o te mokopuna.

   I roto i ngā mahi hei whakamana i te mokopuna ki te ako, anei anō ētahi hei whakaaro mai mā ngā kaiako. Ko tēnei wāhanga e pā ana ki te whakahaere a te kaiako i a ia i roto i te kōhanga, ki ngā mahi ka mahia e ia ki reira, ā, ki te āhuatanga o ana whakahaere hei whakapakari i te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa o te mokopuna. Whāngaitia te mokopuna ki te reo i roto i te ngākau māhaki, i runga i te rangimārie. Whāngaitia te reo i roto i te pono he taonga tapu nā ngā tīpuna. Whakamanatia te reo i ngā wā katoa.

 • Mana Whenua
  • Ko te whakatipuranga tēnei o te mana motuhake, te mana tūrangawaewae, me te mana toi whenua o te tangata.

   E ai ki tā te Māori, ka whānau mai te mokopuna ka tapahia tōna pito, ka tanumia ki tōna whenua. Ka huaina anō ngā parapara, he “whenua”. Nā ēnei tikanga ka tūhono te wairua o te mokopuna ki te whenua, ki tōna iwi, me te taiao. Nā ēnei tikanga ka poua te mana tūrangawaewae o te mokopuna mō tōna whenua ki tōna ngākau. Ka aroha hoki ia ki te taiao. Ka noho pūmau te mokopuna ki te wairua o te whenua, ka noho pūmau te wairua o te whenua ki te mokopuna. Ka tautokohia ēnei āhuatanga i ngā pūrākau, ngā waiata, ngā haka, ngā karakia a ngā tīpuna. Ka tū māia ia. Ka tū kiritau ia.

   I roto i ngā mahi mō te Mana Whenua, anei ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna. Kia mōhio ia ki ōna tūrangawaewae, ki ōna marae, ki ngā pepeha hoki o ōna iwi. Kia mōhio ia ki te mana o te whenua, ngā awa, ngā maunga, me tōna kāinga noho. Kia mōhio ki ngā kōrero mō ōna whenua. Kia mōhio ia ki te wāhi i tapahia ai ngā pito o ōna mātua tīpuna. Kia mōhio ia ki te manaaki, ki te tiaki i te whenua, nō te mea i ahu mai te oranga i te whenua – ngā huarakau, ngā huawhenua, ngā rongoā, ngā tuna, ngā ika.

   I roto i ngā mahi mā te kaiako me te whānau, anei ētahi hei whakaaro mai mā rātou. Kia mātau ki te hōhonutanga o ngā kōrero mō te whenua, arā, te take mō ngā whawhai, mō ngā tangi. Rangahautia ngā whakatauākī mō te whenua me ngā kōrero mō Papatūānuku me ana tamariki. Rangahautia ngā kupu e pā ana ki te whenua pēnei i te pito, i te tūrangawaewae, i te papakāinga, i te mauri, me te wairua kei roto i te whenua, te rāhui, me te ūkaipō. Rangahautia ngā kōrero pūrākau, ngā kōrero mō ngā taniwha, ngā waiata, me ngā haka mō ngā whenua o ngā mokopuna. Kōrerotia te “marae ātea” o te marae, o te tangata, o te mokopuna. Kia mōhio te mokopuna he kaitiaki noa iho ia nō te whenua. Ehara i a ia te whenua engari i ahu mai ia i te whenua.

   I roto i ngā mahi hei whakamana i te mokopuna ki te ako, anei anō ētahi hei whakaaro mai mā ngā kaiako. Ko tēnei wāhanga e pā ana ki te whakahaere a te kaiako i a ia i roto i te kōhanga; ki ngā mahi ka mahia e ia ki reira, ā, ki te āhuatanga o ana whakahaere hei whakapakari i te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa o te mokopuna. Akohia te mokopuna ki te whakatipu kai, whakatipu putiputi. Mauria haeretia te mokopuna kia kite, kia mīharo ki ngā taonga whakapaipai a Papatūānuku, ā, ki ngā rākau, ngā putiputi, ngā huawhenua, ngā ngārara, ngā manu. Akohia te mokopuna ki te tiaki i a Papatūānuku, kia kaua e panga rāpihi noa iho. Akohia te mokopuna kia mōhio ki ōna maunga, ki ōna marae. Akohia te mokopuna kia aroha ki te whenua.

 • Mana Aotūroa
  • Ko te whakatipuranga tēnei o te mana rangahau, me ngā mātauranga katoa e pā ana ki te aotūroa me te taiao. Ko te whakapakaritanga i te hinengaro rangahau me ōna kitenga, te taumata o ngā whāinga o te Mana Aotūroa.

   Ka ako te mokopuna i tōna ōritetanga me tōna rerekētanga ki te taiao. Ka titiro whānui, ka titiro whāiti ki ngā taonga o te ao – ngā rākau, ngā kararehe, ngā kai, ngā ika, ngā whetū i te rangi, ngā taonga o te ātea. Ka whakatipu ia i tōna mōhiotanga mō te āhua o te whenua, o te ao, me te tangata.

   I roto i ngā mahi mō te Mana Aotūroa, anei ētahi o ngā tūmanako mō te mokopuna. Kia mōhio ia he wairua tō ngā mea katoa. Kia mōhio ia ki tōna aotūroa, ki tōna kāinga, tōna marae, tōna kōhanga reo. Kia mōhio ia ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku me ā rāua tamariki. Ka tipu te aroha i roto i a ia mō Papatūānuku, ka pai tōna tiaki i te whenua. Kia mātau ia ki tōna aotūroa mai i te rongo ā-taringa, rongo ā-whatu, rongo ā-waha, rongo ā-ihu, rongo ā-ringa, rongo ā-kiri, ā, mai hoki i ōna whatumanawa.

   I roto i ngā mahi mā te kaiako me te whānau, anei ētahi hei whakaaro mai mā rātou. Kia rangahautia ētahi o ngā taonga kei te aotūroa me te taiao, mai i ngā kōrero a ngā tīpuna me tauiwi. Kia mātau ki ngā hōhonutanga o Papatūānuku rāua ko Ranginui me ā rāua tamariki. Kia mātau ko ngā āhuatanga katoa o te aotūroa kei roto i te tangata. Kia mātau ki a Tūnui-ā- te-ika, Tama-te-rā, Hine-i-te-iwaiwa, me ngā parapara e patu nei i te aotūroa, i te taiao. Kia mātau ki ngā tohu mō te whakatō kai, mō te patu ika, mō te haere ki te mahi kaimoana. Kia mātau ki ngā āhua o ngā kararehe, o ngā ngārara, o ngā manu, o ngā whetū, o ngā ika.

   I roto i ngā mahi hei whakamana i te mokopuna ki te ako, anei anō ētahi hei whakaaro mai mā ngā kaiako.

   Ko tēnei wāhanga e pā ana ki te whakahaere a te kaiako i a ia i roto i te kōhanga; ki ngā mahi ka mahia e ia ki reira, ā, ki te āhuatanga o ana whakahaere hei whakapakari i te tipu o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, me te whatumanawa o te mokopuna. Akohia te mokopuna i roto i te aroha me te ngākau māhaki kia mōhio pai ki tōna aotūroa, tōna taiao, me ngā taonga o tōna ao. Tukuna tōna hinengaro kia rere arorangi kia whakaaria mai ngā kitenga o tōna whatumanawa hei mīharo mā tōna whānau.

    

   Tū mai e Moko

   Te whakaata o ō mātua

   Te moko o ō tīpuna.